Сподели

и щастие дари

Полето на психотерапията е много обширно, като се започне от характерологичните разстройства и неврозите и се стигне до психосоматичните заболявания и дори до психозите. Психотерапията почива на доверието на клиента към лечението и към личността на терапевта, на връзката на взаимно разбиране, която се установява между тях и благодарение на която той може да изразява проблемите си свободно, без да се бои от осъждане. В така създаденото междуличностно отношение субектът се научава да променя нагласите по отношение на себе си и на външния свят, да се приспособява по-добре към действителността. При децата психотерапията почива главно върху експресивните техники като рисуване, моделиране, марионетки.

Специалистът може да Ви помогне да идентифицирате проблемите и да намерите най-добрия начин да се справите със ситуацията, чрез промяна на поведението, довело до проблема, или да намерите конструктивни пътища за овладяване на ситуация, която е извън Вашия контрол.

Психотерапията може да ви помогне, ако имате някой от следните проблеми:

- Чувство на тъга, скука, липса на жизненост и интерес към живота

- Постоянна тревога, пристъпи на паника

- Безсъние, кошмари, хронична умора

- Депресия и други умствени и емоционални проблеми

- Страхове и фобии, които Ви пречат да живеете пълноценно и да се наслаждавате на живота

- Зависимост от храна, цигари, алкохол, наркотици, лекарства и искате да я преодолеете

- Хронични здравословни проблеми, сигнали, които тялото Ви непрекъснато изпраща, че здравето Ви е извън Вашия контрол

- Социални и емоционални трудности поради инвалидност или болест

- В семейството Ви има тежко или неизлечимо болен, тежки житейски промени и загуби

- Преживяли сте или преживявате травма или насилие

- Изживявате тежко присъщата за дадената възраст криза и имате чувството,че не се справяте

- Търпите провал във взаимоотношенията си в работата, любовта, приятелството, семейството, родителите

- Проблеми с децата, с попечителство, при развод или повторен брак

- Ниска самооценка, несправяне с гнева, пристрастявания

- Чувство на безпомощност, неспособност да отказвате

- Самота, срамежливост

- Стрес на работното място, проблеми в кариерата Ви

- Финансови проблеми, неумение да управлявате пари

- Ако не можете да решите какво е важно за Вас в живота

- Ако имате желание за личностен растеж

Към Сайта