Сподели

и щастие дари

Хипнозата е състояние на транс, което се постига с повторението на монотонни действия. Тя наподобява много съня, защото осигурява психическа и физическа релаксация. Действително по време на сеансите с хипноза възниква съноподобно, хипноидно състояние с външни прояви на сънливост. При хипноидното състояние има постоянна връзка с хипнотизатора – т.нар. рапорт. Съзнателният разум не приема лесно внушения, той мисли, разсъждава и привежда в действие. Подсъзнанието не мисли, то реагира на нещата, които стигат до него. В това е силата на хипнозата. Тя прави внушения директно в подсъзнанието, което ги приема и ги кара да се превърнат в реалност. Отчасти подсъзнанието прави това като съобщава на съзнателния разум, че съществува нова информация, която трябва да бъде следвана. Използваните в хипнозата внушения трябва да са позитивни, конструктивни и полезни. Важно е да се отбележи, че има психични заболявания, които не позволяват да се прилага хипноза, като епилепсия и всички психотични клиенти.

Хипнозата позволява подсъзнанието да бъде по-открито за позитивна промяна на вашите мисли, чувства и цялостното отношение към живота. Всичко се поражда във вашия ум. Хипнозата е научен, естествен и релаксиращ метод, който има мощно въздействие по отношение формирането на чувство на увереност в себе си и намаляване нивото на стреса. Всяка хипноза е по същността си процес на автохипноза, тъй като нито разума, нито самоконтрола се губят по време на сеанса. Ако не искате да бъдете хипнотизирани, няма как това да се случи! Хипнозата и хипнотерапията са едни от най-митологизираните и същевременно най-силни терапевтични техники в съвремието ни. Хипнотизираният е напълно буден през цялото време, в съзнание и контролира действията си. Пациенът решава колко дълбок ще е транса, кои сугестии ще бъдат приети и кога ще се „събуди”.

Хипнотерапията е клиничното приложение на хипнозата. Тя е комбинация от хипноза и терапевтична намеса, която използва силата на ума да излекува физически и психически разстройства. Лечението чрез хипноза и хипнотерапия e в много направления. Най-простото от тях е намаляване на стреса и тревожността. Хипнотерапията води до подобряване на паметта и концентрацията. Съдейства за увеличаване на мотивацията и самочувствието. Успешно спомага за преодоляване на емоционални травми. С помощта на хипнотерапията се постига освобождаване от зависимости и вредни навици. Чрез нея се преодоляват страхове и фобии. Ефективно се контролира физическата болка. Лечението чрез хипноза се използва при много медицински състояния - безсъние, хранителни разстройства, нощно напикаване, обриви, тикове и др. Особено подходяща е при бременност и раждане. Чрез нея се постига освобождаване от напрежението и тревожността, мускулна релаксация, намаляване на болката. По този начин процесът на раждане се превръща в безстресово, позитивно и здравословно събитие, както за майката, така и за детето. Хипнотерапията може да се оприличи на „психическа хирургия”. Тя е е един от най-мощните психологически методи за постигане на физическа, умствена, емоционална и душевна релаксация.

Към Сайта