Сподели

и щастие дари

Мисията на фондация "Сподели" е да създава среда, в която всяко дете да развива своя пълен потенциал, като екипът на организацията вярва, че това се случва само с грижа и любов. Фокусът на работа са деца в ранна детска възраст от 3 г., както и техните родители. Фондацията обединява специалисти в ранното детско развитие – психолози, логопеди, кинезитерапевти, специални педагози и други професионалисти, посветени на мисията да създадат подкрепяща среда за децата в България. 

Дарителска сметка:

BG96RZBB91551016037454

Към Сайта