Сподели

и щастие дари

Логопедичната терапия включва развитие на артикулационен праксис, (оро-моторни упражнения), дихателна упражнения, фонационни упражнения, логопедичен масаж, развитие на фина и обща моторика, развитие и усъвършенстване на когнитивните процеси (мислене, внимание и памет), обогатяване на импресивен и експресивен речник, развитие и усъвършенстване на фонеменото осъзнаване, усвояване на умения за разказване, ограмотяване, подготовка за училище. Когато логопедичната терапия при артикулационни нарушения, езикови нарушения, нарушения на плавността на речта (заекване, запъване, тахилалия, брадилалия), диспраксия е започнала навреме и проведена докрай, се постигат отлични резултати. Децата, посещавали логопед обогатяват значително своя речник, научават се да разказват и успяват да усвоят умения, които са предпоставка за успешно стартиране в първи клас. Те започват своето обучение уверено, с добро самочувствие и спокойни, че ще се справят с предизвикателствата на новата среда.

Логопедична консултация, диагностика и терапия в случай, когато:

- Детето не използва целенасочено думи (около 1 година)

- Детето не съставя фраза от 2 думи (1;6-2г)

- Детето не разбира добре, не изпълнява прости инструкции непридружени с жест

- Има трудности с произнасянето на някои говорни звукове

- Късно проговаряне, беден речник – изполва малко думи, недостатъчни за добра комуникация

- Аграматична реч – детето има трудности при съгласуването по род и число, пропуска срички или звукове, малки думи (предлози, частици), бърка глаголни времена, местоимения, не спазва правилата за словоред

- При нарушение на плавността на речта – заекване (накъсване на речта, удължаване на звукове, повторение на звукове, срички, думи, блокажи)

- Наличие на трудности при овладяването на училищните умения – четене, писане, сметни операции или казано с термин – дислексия, дисграфия, дискалкулия

- Развитийни проблеми – генетични синдроми, недоносеност, трудности при моторното планиране (диспраксия)

- Проблеми с храненето, гълтането и оралната моторика

Към Сайта