Сподели

и щастие дари

Услуги

I. Индивидуално психологично консултиране за възрастни - Насочено към хора, преживяващи психологични и емоционални проблеми:

- хранителни разстройства

- панически атаки

- фобийни и тревожни състояния

- страхови разстройства

- обсесивно-компулсивни разстройства

- депресивни състояния

- затруднения в общуването

- проблеми с агресията и емоциите

- емоционална нестабилност

- синдром на професионална умора

- стресови разстройства

- травма, раздяла, загуба и др.

II. Индивидуално психологично консултиране за деца и юноши - Насочено към деца и юноши, преживяващи психологични, обучителни и емоционални проблеми:

- смущения в емоционалното развитие

- емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и училищна възраст

- обучителни затруднения в училищна възраст

- тревожни мисли при децата и юношите

- агресивност

- противообществени прояви

- злоупотреба с вещества

- рисково поведение и др.

III. Психологично консултиране на двойки - Предназначено за партньорите в една двойка, срещащи трудности от различно естество:

- консултиране при кризисни взаимоотношения в двойката

- консултиране при вземане на решение

- неудовлетвореност от връзката, развод, раздяла

- проблеми в междуличностните отношения с партньора

- емоционална автономност, зависимост от партньора

IV. Хипноза и Хипнотерапия:

- зависимости

- фобии

- раждане и бременност

- помощ на деца

- подсилване на паметта и ученето

- регресия и прогресия

- облекчаване на болка и др.

V. Занимания за деца със СОП:

- изобразителни дейности - рисуване, моделиране, апликиране

- изпълнение на различни творчески задачи

- драматизация на любими приказки

- беседи с децата - етика, взаимоотношения, актуални проблеми

Предучилищна подготовка:

- адаптиране от детската градина към предстоящата учебна година

- начални знания, умения и навици подходящи за училище

- забавни и развлекателни игри с учебна цел

Към Сайта