Сподели

и щастие дари

Като психолог и психотерапевт аз съм на Ваше разположение, за да Ви помагам, когато търсите решение при различни житейски въпроси и ситуации, които Ви затрудняват. Моята роля е да Ви насоча при разрешаването на даден проблем, за постигането на поставена цел, когато се чувствате неуверени, разколебани, раздвоени в себе си, за което са Ви нужни страничен поглед и насоки - как да използвате личните си ресурси и възможности, за да се справите с успех. Поставям силен акцент върху промяната, основана не само на интелектуалното разбиране на причините защо така се чувстваме, но и върху осъзнаването. Когато включим и чувствата/преживяванията, търсената промяна обхваща не само нивото на ума, но пуска корени и в по-дълбоките пластове на психичния ни живот, които по-трудно се поддават на съзнателен контрол.

Като логопед работя с деца от различни възрастови групи.

Снежана Тихолова

˄
Квалификации


- Доктор по педагогическа и възрастова психология - ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"

- Магистър по приложна психология - ВСУ”Черноризец Храбър"

- Магистър по логопедия и специална педагогика - ШУ ”Епископ Константин Преславски"

- Бакалавър по психология - ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий”

Допълнителни квалификации :

1. Поведенчески психотерапевт

2. Хипнотерапевт

3. Позитивен психотерапевт, член на ДППБ

4. Рейки учител

5. Стаж в Института по психология на МВР, сектори:

  • Криминална психология

  • Професионален подбор

  • Изработване и стандартизиране на методи за психодиагностика

  • Консултативна психология

Към Сайта