Сподели

и щастие дари

Смисълът на всяко човешко съществуване е щастието – то е равносилно на здраве - емоционално, психическо и физическо. Да се потърси професионална психологическа помощ, когато душата страда е толкова естествено и човешко, също както и да се потърси лечение при настинка. Терапевтична консултация избират хора, които имат вярна интуиция за себе си и света, усещащи, че свободата и щастието им са възможни в преодоляването на вътрешни задръжки, безсмислени правила и принуди.

Всяка среща се реализира след предварително записване по телефона.
Сесия е с продължителност 50 мин. 

Отговорности на психолога:

- Психологът гарантира запазване на конфиденциалност, анонимност и безопасност в процеса на онлайн консултирането съгласно Етичния кодекс на психолозите в България и съгласно изискванията на Комисията за защита на личните данни.

- Психологът се ангажира да използва всички свои знания и умения в процеса на консултиране, така че да бъде в максимална полза за укрепване на психичното състояние на клиента.

Сесиите се провеждат при пълна конфиденциалност!

Към Сайта